Bác sỹ ơi

Suy thận độ 1 creatinin là bao nhiêu?

Khánh Hạ

Health+ | Nhiều người không biết suy thận độ 1 thì chỉ số creatinin là bao nhiêu? Nhằm giúp việc chữa trị suy thận đạt hiệu quả tốt, người bệnh cần tìm hiểu về chỉ số này để từ đó có biện pháp kiểm soát phù hợp.