Bác sỹ ơi

Thiểu năng tuyến giáp ở trẻ dưới 10 tuổi có nguy hiểm không?

Khánh Hạ

Health+ | Xin hỏi, thiểu năng tuyến giáp ở trẻ dưới 10 tuổi có nguy hiểm không? Cháu tôi đang phải nằm viện vì nghi ngờ bị thiểu năng tuyến giáp. Xin hỏi bệnh gây hậu quả thế nào? (Mai Liên)