Tâm thức

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Hiện tượng không thể lý giải

Anh Nguyên

Health+ | Theo thông tin từ Hội đồng giáo thọ Pháp tu của Làng Mai, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có một số dấu hiệu tỉnh táo, nhưng vẫn tiếp tục trong tình trạng hôn mê sâu.