Khỏe đẹp

10 vấn đề sức khỏe thường gặp ở 8X và 9X

Biết Tuốt

Health+ | Millennials - thế hệ thiên niên kỷ, hay thế hệ Y - Gen Y, chỉ những người có năm sinh từ 1981 đến 2000, còn gọi là 8X và 9X.