Góc nhìn quản lý

Sữa không phải là thực phẩm thì là gì?

Minh Minh

Health+ | Nghị định 09/2016/NĐ-CP quy định muối dùng để chế biến thực phẩm phải bổ sung iod. Thế muối sử dụng để chế biến sữa có cần chứa iod?