Điểm tin - Báo bạn

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở Đà Nẵng giảm sau khi thực hiện sữa học đường

Thùy Trang

Health+ | Theo lãnh đạo UBND Thành phố Đà Nẵng - một trong năm tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai sớm nhất chương trình sữa học đường (SHĐ): "Việc đầu tư cho trẻ hôm nay thông qua Chương trình Sữa học đường để có một thế hệ phát triển mạnh mẽ về thể chất và trí tuệ để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong tương lai là việc làm hết sức ý nghĩa và quan trọng".