Kinh doanh - Tiêu dùng

Sữa học đường: Cải thiện dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc trẻ em

Thùy Trang

Health+ | Sữa học đường là một chương trình nhân văn giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc cho trẻ em, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, để chương trình diễn ra đảm bảo ý nghĩa ban đầu, cần minh bạch, công khai tất cả vấn đề liên quan đấu thầu, triển khai và thông tin sản phẩm.