Bạn đọc viết

Sự yên tĩnh giúp tế bào não tái sinh, khai trí và giảm áp lực cuộc sống

Khánh Hạ

Nhịp sống hối hả làm chúng ta dần quen với đủ loại tiếng ồn không ngưng nghỉ suốt đêm ngày. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Sự yên tĩnh đúng là vàng!