Khỏe đẹp

Wifi đang gây hại cho sức khỏe con người thế nào?

Trần Lưu

Health+ | Sóng wifi giúp chúng ta kết nối, liên lạc với bạn bè và thu thập thông tin một cách dễ dàng hơn. Nhưng bên cạnh những lợi ích đó thì sóng wifi cũng gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe con người.