Khỏe đẹp

Wifi, điện thoại di động tăng nguy cơ sẩy thai lên gần 50%

Q. Tuấn

Health+ | Nghiên cứu mới của Mỹ cho thấy, bà bầu phơi nhiễm với bức xạ MF từ sóng wifi, điện thoại di động có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai lên tới 50%.