Thần kinh

Sóng siêu âm giúp giảm run tay chân cho người bị run vô căn

Vi Bùi

Health+ | Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra rằng, điều trị bằng sóng siêu âm có thể giúp giảm run tay chân cho người bệnh run vô căn trong vòng 3 năm. Việc điều trị bằng sóng siêu âm sẽ nhắm mục tiêu vào một vùng não bộ bị lỗi.