Hỏi đáp Thực phẩm chức năng

Sỏi mật tái phát sau mổ có dùng được TPBVSK Kim Đởm Khang không?

Khánh Hạ

Health+ | Hỏi: Tôi đã mổ cắt túi mật nhưng vẫn còn cuống, gần đây đi siêu âm bác sỹ nói có sỏi ở cuống túi mật. Vậy tôi có dùng được TPBVSK Kim Đởm Khang không? Phải uống trong bao lâu?