Bác sỹ ơi

Sỏi mật nhỏ tụ thành đám kích thước 15mm điều trị thế nào?

Khánh Hạ

Health+ | Tôi đi siêu âm thấy kết quả có nhiều sỏi nhỏ tụ lại thành đám kích thước 15mm trong túi mật. Tôi không có triệu chứng gì và bác sỹ không kê đơn thuốc cho tôi. Vậy tôi phải làm thế nào?