Tiêu hóa

Sỏi mật thường không nguy hiểm, nhưng vẫn cần thận trọng đề phòng

Vi Bùi

Health+ | Theo ước tính của các nhà khoa học, có khoảng 20% dân số thế giới bị sỏi mật nhưng không hề biết mình có sỏi. Trong những trường hợp này, các viên sỏi mật thường không gây ra vấn đề gì nghiêm trọng nhưng bạn không được phép mất cảnh giác.