Hỏi đáp Thực phẩm chức năng

Sỏi mật 23mm phải làm thế nào?

Khánh Hạ

Health+ | Tôi có viên sỏi mật 23mm. Tôi có nên dùng thực phẩm chức năng Kim Đởm Khang không? Có thể làm tan viên sỏi mà không cần phẫu thuật không?