Hỏi đáp Thực phẩm chức năng

Sỏi mật 5mm dùng TPBVSK Kim Đởm Khang được không?

Nguyễn Hiệp

Health+ | Tôi mới đi siêu âm thì phát hiện bị sỏi mật 5mm. Vậy trường hợp của tôi có uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Kim Đởm Khang được không và phải uống trong vòng bao lâu?