Hỏi đáp Thực phẩm chức năng

Sỏi mật 20mm dùng TPBVSK Kim Đởm Khang hỗ trợ được không?

Vi Bùi

Health+ | Tôi mới phát hiện bị sỏi mật 20mm, sức khỏe hiện vẫn bình thường thì có thể dùng thêm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Kim Đởm Khang để hỗ trợ được không? (T.H.A., Phan Thiết)