Phòng bệnh chủ động

Sốc phản vệ: Nỗi khiếp sợ của bệnh nhân và bác sỹ!

Trần Lưu

Health+ | Sốc phản vệ là nỗi khiếp sợ không chỉ với bệnh nhân mà còn với các thầy thuốc, nhân viên y tế. Nếu không được cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong sẽ rất cao.