Khỏe đẹp

Smartphone ảnh hưởng tới làn da của bạn thế nào?

Trần Lưu

Health+ | Chúng ta đã nghe nhiều về tác hại của việc thường xuyên sử dụng smartphone đối với sức khỏe. Tuy nhiên, bạn có biết rằng thói quen này cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến làn da của bạn?