Hô hấp

Siro ho có thực sự hiệu quả?

Minh Phượng

Hầu như tủ thuốc gia đình nào cũng có một lọ siro ho. Khi uống chúng, có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Thuốc ho có thực sự hiệu quả?