Điểm tin - Báo bạn

Sinh non vì vi khuẩn trong nhau thai?

Health+

Health+ | Nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Y khoa Baylor (Mỹ) cho thấy các vi khuẩn sống trong nhau thai có thể gây ra nguy cơ sinh non.