Điểm tin - Báo bạn

Sẽ công bố danh sách bệnh viện không nằm ghép

Kim Chi

“Tới đây sẽ lần lượt công bố danh sách những BV không nằm ghép cho nhân dân biết. Những BV có đủ cơ sở vật chất mà vẫn để nằm ghép và khu khám bệnh nhếch nhác, sẽ không để Giám đốc điều hành mà sẽ để cho Phó Giám đốc khác thay thế điều hành”, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết.