Bệnh lây nhiễm

Sau khi ho và hắt hơi, vi khuẩn tồn tại trong không khí tới 45 phút

Biết Tuốt

Health+ | Lây truyền bệnh qua đường tiếp xúc không khí là kiểu lây nhiễm phổ biến và khó phòng ngừa nhất. Trên thực tế, vi khuẩn "bắn" ra từ người mang mầm bệnh (thông qua ho, hắt hơi) có thể tồn tại trong không khí tới 45 phút.