Sung mãn

Covid-19 có thể lây nhiễm qua đường tình dục hay không?

Nguyễn Hiệp

Health+ | Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa phát hiện thấy virus Sars-CoV-2 trong tinh dịch của một số bệnh nhân nam nhiễm Covid-19, qua đó đưa ra tranh cãi của các nhà khoa học về khả năng lây truyền Covid-19 qua đường tình dục.