Trò chuyện

“Dám làm – dám chơi” sẽ có phần thưởng xứng đáng!

Anh Nguyên

Health+ | Đây là khẳng định của Thạc sỹ, Dược sỹ Bùi Thị Hòa – Phó Viện trưởng Viện Thực phẩm chức năng (VIDS), và là người được Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) giao trách nhiệm kiểm tra, thẩm định, đánh giá và đề xuất cấp Chứng nhận Thực hành tốt sản xuất Thực phẩm chức năng (Nguyên tắc GMP-HS) cho các công ty sản xuất TPCN tại Việt Nam.