Nghiên cứu - Sản xuất

Sản xuất thành công thực phẩm chức năng từ con hàu

Health+

Health+ | Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định vừa nghiệm thu Dự án nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm Thực phẩm chức năng từ hàu với kết quả xuất sắc. Tiến sỹ Lê Công Nhường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định cho biết.