Nghiên cứu - Sản xuất

Phát triển sản phẩm từ thảo dược - xu hướng tất yếu!

Vi Bùi

Health+ | Sự quan tâm tới các biện pháp tự nhiên giúp điều trị bệnh và lão hóa lành mạnh ngày càng gia tăng là nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển và đổi mới các sản phẩm từ thảo dược tự nhiên. Trong khi đó, việc tăng cường các quy định về các sản phẩm từ thảo dược có thể làm tăng niềm tin của người tiêu dùng, nhưng cũng có thể kìm hãm sự phát triển của ngành thực phẩm chức năng (TPCN).