Văn hóa

Sắc thanh vị thần & loại trà cung tiến Thượng Ty

Khánh Hạ

Health+ | Thượng Ty là lễ hội của người làm trà ở vùng đất trà lâu năm Thái Nguyên. Những cánh trà ngon từ lễ hội này, hội tụ đủ 4 yếu tố Sắc - Thanh - Vị - Thần sẽ trở thành vật phẩm cung tiến và làm nên tên tuổi của những gia đình làm trà. Lễ hội này cùng rất nhiều câu chuyện khác nữa của trà đã được ghi lại trong cuốn Trà Thượng Ty của nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn.