Chăm già

Các “bước nhảy” của bệnh sa sút trí tuệ mạch máu

Tiểu Bắc

Health+ | Mặc dù cùng là sa sút trí tuệ nhưng sa sút trí tuệ mạch máu có sự khác biệt đối với Alzheimer. Nó không diễn ra theo từng giai đoạn rõ rệt.