Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị

Run tay mấp máy môi, có bố và anh trai cũng bị là bệnh gì?

Khánh Hạ

Health+ | Hỏi: Trong gia đình tôi có bố và anh trai đều bị run tay hoặc thỉnh thoảng mấp máy môi, tôi cũng bị nhưng run nặng hơn. Đặc biệt, run tăng lên khi căng thẳng, hồi hộp. Xin hỏi bệnh của tôi là như thế nào?