Thần kinh

Run tay do thuốc và cách khắc phục hiệu quả

Vi Bùi

Health+ | Tình trạng run có thể xảy ra khi bạn uống một số loại thuốc nhất định, bao gồm thuốc chống loạn thần, thuốc chống co giật và thuốc chống trầm cảm… Đâu là cách khắc phục run tay khi uống thuốc?