Nội tiết

Rối loạn tuyến giáp tác động đến cơ thể như thế nào?

Anh Nguyên

Health+ | Tuyến giáp - một tuyến nhỏ ở cổ - kiểm soát sự trao đổi chất và điều chỉnh nhiều chức năng trong cơ thể (thở, nhiệt độ, chu kỳ kinh nguyệt...). Nếu nó không giải phóng đủ hormone (suy giáp) hoặc giải phóng quá nhiều (cường giáp), bạn sẽ nhận thấy rất nhiều trục trặc.