Tim mạch

4 bài tập thở cho người rối loạn nhịp tim nhanh

Vi Bùi

Health+ | Tập thở có thể giúp làm giảm tình trạng trống ngực, hồi hộp cho người bệnh rối loạn nhịp tim nhanh. Bạn có thể tham khảo một số bài tập sau để chọn ra bài tập thở phù hợp nhất cho mình.