Thần kinh

Rối loạn ngôn ngữ - tiền thân của Alzheimer

Tiểu Bắc

Health+ | Rối loạn ngôn ngữ là tình trạng bạn muốn nói một từ đơn giản nhưng không thể phát âm, líu lưỡi và nói ra một từ vô nghĩa. Rối loạn ngôn ngữ là dấu hiệu báo trước của bệnh lý thoái hóa thần kinh Alzheimer.