Thần kinh

Khóc, cười một mình cũng là bệnh tâm thần

Thùy Trang

Health+ | Rối loạn cảm xúc lưỡng cực ở tuổi thiếu niên là một trong những vấn đề đáng lo ngại hiện nay ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước trên thế giới. Rối loạn cảm xúc lưỡng cực là một trong những yếu tố chính dẫn đến hiện tượng tự tử, vốn là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 2 của trẻ từ 12 - 17 tuổi trên thế giới.