Khỏe đẹp

Rau quả tốt cho sức khỏe tâm thần

Anh Nguyên

Tờ British Medical Journal Open mới đây công bố nghiên cứu của các nhà khoa học Anh tại Đại học Y khoa Warwick, có mối liên quan giữa việc dùng nhiều rau quả và sự sảng khoái về mặt tinh thần.