Điểm tin - Báo bạn

Rau an toàn = Phun thuốc cực độc + thu hoạch trong ngày?

Health+

Health+ | Rau đậu vừa được phun loại thuốc trừ sâu cực độc chỉ chưa đầy 15 phút, nếu có khách hỏi mua người dân vẫn hái bán bình thường.