Xã hội

Lo chồng "lập phòng nhì", vợ đòi đi nâng ngực

Kim Chi

Dù bạn bè xung quanh năm thê bảy thiếp, tôi vẫn tự hào mình là người đàn ông chân chính. Đi làm hết 8 tiếng là về với vợ, tiền lương bao nhiêu thật thà đưa vợ không giữ lại một đồng, thế nhưng với vợ tôi, hình như không bao giờ là đủ.