Tiêu hóa

Quy trình chăm sóc dẫn lưu Kehr sau mổ sỏi mật như thế nào?

Vi Bùi

Health+ | Biết được quy trình chăm sóc dẫn lưu Kehr sau mổ sỏi mật giúp nâng cao hiệu quả dẫn lưu đường mật, loại bỏ bớt dịch mật dư thừa cũng như sỏi mật ra khỏi cơ thể.