Góc nhìn quản lý

Quy định đối với các sản phẩm “cá nhân hóa” – không phải là chuyện của cá nhân

Khánh Hạ

Health+ | “Cá nhân hóa” là một trong những cách tiếp cận thú vị và logic nhất đối với ngành dinh dưỡng nói chung. Không có gì cá nhân hơn thứ mà một người đưa vào bên trong cơ thể họ, như thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung. Từ đó, thách thức đối với các thương hiệu thực phẩm và thực phẩm bổ sung là ngày càng làm cho chúng trở nên cá nhân hơn.