Điểm tin - Báo bạn

Quy định nhà công vụ biệt thự:Không quá 3 tầng, không lớn hơn 500m2

Health+

Health+ | Theo quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn nhà công vụ Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ, nhà công vụ dạng biệt thự thiết kế kiểu đơn lập hoặc song lập, chiều cao tối đa không quá 3 tầng, diện tích khuôn viên đất không nhỏ hơn 350m2 và không lớn hơn 500m2.