Góc nhìn quản lý

Quy định lắm nhưng vẫn lắm nguy cơ mất an toàn thực phẩm

Minh Minh

Health+ | Chúng ta có tới 8 luật, 4 thông tư liên tịch, 82 thông tư liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm nhưng vẫn lắm nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Quy định lắm nhưng vẫn lắm nguy cơ mất an toàn thực phẩm
Đã ban hành tới 8 luật và 86 thông tư nhưng vẫn mất an toàn thực phẩm

Đây là thông tin được Đoàn giám sát về an toàn thực phẩm của Quốc hội đưa ra tại Hội thảo đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm gia đoạn 2011-2016 diễn ra tại Quảng Ninh ngày 1/3/2017.

Theo đánh giá của đại diện Đoàn giám sát, chúng ta ban hành 8 luật và cùng với đó có tới 86 thông tư hướng dẫn nhưng việc hướng dẫn thực hiện ở nhiều điểm vẫn thiếu cụ thể, rõ ràng để các đối tượng bị điều chỉnh có thể tuân thủ tốt. Chính vì vây, dù đã đủ về luật nhưng việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế.

Đoàn Giám sát chỉ ra 2 thách thức quan trọng dẫn đến thực trạng trên: Thứ nhất, nguồn kinh phí cho hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm còn quá ít, lực lượng cơ quan chức năng giám sát an toàn thực phâm còn mỏng. Đặc biệt trong năm 2016, kinh phí cho an toàn thực phẩm của nhiều bộ, ngành còn bị cắt giảm nhiều, kinh phí còn bị cấp muộn ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện. Thứ 2 là đặc trưng sản xuất nhỏ lẻ trong lĩnh vực thực phẩm khiến hoạt động giám sát gặp nhiều khó khăn.

Theo TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, chúng ta về cơ bản đã ban hành đầy đủ các quy định về điều kiện sản xuất kinh doanh. Chúng ta cũng đã ban hành rất nhiều các tiêu chuẩn, quy chuẩn thực phẩm, nhưng mới chỉ đảm bảo ở mức an toàn Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận là hiệu quả thực hiện của các văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa cao.

Đồng quan điểm, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương và ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho rằng, quy định nhiều nhưng vẫn chưa đủ. Chính vì vậy, chúng ta đã phải tính đến chuyện sửa đổi, bổ sung rất nhiều quy định mặc dù các văn bản quy phạm pháp luật ban hành chưa lâu.

Phương Minh H+