Cộng đồng lên tiếng

Quy định các công việc phụ nữ không được làm: Áp dụng cứng nhắc, nguồn sống sẽ mất

Health+

Bảo vệ quyền lợi, chăm sóc sức khỏe phụ nữ là việc làm cao đẹp trong bối cảnh xã hội đang nỗ lực nâng cao vị thế của nữ giới, xóa dần sự bất bình đẳng.