góc HA HI

Vi phạm bản quyền hình ảnh, Quế Ngọc Hải lãnh trách nhiệm

Đức Bình

Health+ | Đóng quảng cáo cho một nhãn hàng game, trung vệ Quế Ngọc Hải lại nhiều khả năng là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về clip có sử dụng trái phép các hình ảnh về ĐTQG Việt Nam do VFF quản lý.