góc HA HI

VPF không hỗ trợ, cựu vương V.League chấp nhận xuống hạng, Thanh Hóa xin bỏ giải

Đức Bình

Health+ | Trước viễn cảnh V.League 2020 không biết đến khi nào mới có thể quay trở lại, các đội bóng dự giải đấu này dường như đã hết kiên nhẫn cho việc chờ đợi khi sẵn sàng cho những kịch bản xấu nhất chỉ để xin hủy bỏ mùa giải này.