Bệnh thường gặp

Quan hệ tình dục sau mãn kinh khó tới mức nào?

Biết Tuốt

Health+ | Mãn kinh có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực lên sức khỏe tổng thể và tình dục lành mạnh của nữ giới.