Bác sỹ ơi

Quả mơ có tác dụng gì với bệnh vẩy nến?

Khánh Hạ

Health+ | Tôi có nghe nói đến một chất trong quả mơ có tác dụng với bệnh vẩy nến. Xin hỏi có đúng vậy không? Nếu muốn ngăn ngừa bệnh vẩy nến phát triển, ngoài quả mơ, có cách nào không?