Điểm tin - Báo bạn

Qua Facebook, Bộ trưởng Bộ Y tế giúp gia đình liệt sỹ đảo Gạc Ma

Vi Dũng

Health+ | Ngay sau khi nhận được tâm thư của con gái liệt sỹ ở đảo Gạc Ma, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu Sở y tế Nghệ An tìm mọi cách để giúp đỡ cho vợ con liệt sỹ.