góc HA HI

PVF xin đổi tên thành Cảng Sài Gòn, không dễ thế vai tượng đài

Đức Bình

Health+ | Công ty TNHH đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) muốn đổi tên thành Cảng Sài Gòn không còn là tin đồn khi mới đây, họ đã gửi công văn lên LĐBĐ Việt Nam.