Dinh dưỡng

Protein động vật và thực vật khác nhau thế nào?

Anh Nguyên

Health+ | Khoảng 20% cơ thể con người được tạo thành từ protein. Bởi vì cơ thể không lưu trữ protein, nên chúng ta cần nạp thêm từ thực phẩm ăn uống mỗi ngày. Bạn có biết sự khác biệt giữa protein động vật và thực vật?